" जो चार अक्षरे जपेन | जगदंब जगदंब ऐसे म्हणेन | त्याची दृष्टाक्षरे पुसेन ललाटावरची॥"

हरिहर शक्तीपीठ रेणुका माता दरबार

प. पू. योगीराज हंसतीर्थ स्वामी महाराज म्हणजे हरीहरानंद महाराजयांनी रेणुका दरबार येथे रेणुका मातेचे भव्य काच मंदीर उभारले असून गाभाऱ्यात योगपीठासनावर रेणुका मातेची मूर्ती स्थापन करून "शक्तीपीठ" म्हणून गौरविले आहे.

सोनई आश्रम रेणुका माता दरबार

प. पू. योगीराज हंसतीर्थ स्वामी महाराज म्हणजे हरीहरानंद महाराजयांनी रेणुका दरबार येथे रेणुका मातेचे भव्य काच मंदीर उभारले असून गाभाऱ्यात योगपीठासनावर रेणुका मातेची मूर्ती स्थापन करून "शक्तीपीठ" म्हणून गौरविले आहे.

सोनई समाधी मंदिर

प. पू. योगीराज हंसतीर्थ स्वामी महाराज म्हणजे हरीहरानंद महाराजयांनी रेणुका दरबार येथे रेणुका मातेचे भव्य काच मंदीर उभारले असून गाभाऱ्यात योगपीठासनावर रेणुका मातेची मूर्ती स्थापन करून "शक्तीपीठ" म्हणून गौरविले आहे.

संस्थानाची वेब साईट!

प. पू. योगीराज हंसतीर्थ स्वामी महाराज म्हणजे हरीहरानंद महाराजयांनी रेणुका दरबार येथे रेणुका मातेचे भव्य काच मंदीर उभारले असून गाभाऱ्यात योगपीठासनावर रेणुका मातेची मूर्ती स्थापन करून "शक्तीपीठ" म्हणून गौरविले आहे.